Sāk darboties VVD mobilā lietotne vides pārkāpumu ziņošanai „Vides SOS”

Šodien, 2015. gada 14. oktobrī Valsts vides dienestā (VVD) notika mobilās lietotnes „Vides SOS” atklāšanas pasākums. Tajā tika demonstrēta lietotnes darbība un pārrunāti VVD ieguvumi, ieviešot centralizētu diennakts „Vides SOS” ziņojumu apkopšanu, tādējādi nodrošinot sabiedrības līdzdalību un atgriezenisko saiti vides problēmu risināšanā.

„Vides SOS” atvēršanas svētkos piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, VVD ģenerāldirektore Inga Koļegova, aplikācijas idejas autors Viesturs Silenieks, biedrības „Vides Fakti” un projekta vadītājs Andis Mizišs, vides žurnāliste Anitra Tooma un aplikācijas izstrādātājs, uzņēmuma SIA „DOT45” vadītājs Aleksejs Voloviks. Kā arī Latvijas Valsts mežu akcijas „Nemēslo mežā!” galvenais varonis – Cūkmens.

Pasākuma ietvaros ministrs K.Gerhards, A.Tooma un „Vides Faktu” komanda publiski izmēģināja „Vides SOS” darbībā, fotografējot un sūtot inscenētus vides pārkāpumu ziņojumus VVD ar viedtālruņu palīdzību. Uz saņemtajiem ziņojumiem reaģēja un vides pārkāpumu novēršanā iesaistījās VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes resursu kontroles un Radiācijas drošības centra inspektori, kā arī Cūkmens.

Stāstot par mobilās lietotnes ideju, tās autors V. Silenieks uzsvēra: ”Šis ir unikāls gadījums, kad vides aktīvisti izstrādā aplikāciju, kas ir ērti lietojama gan iedzīvotājiem, gan valsts iestādei un nodod to lietošanai VVD. Turklāt ikviens ziņotājs uzņemas atbildību, par ko ceļ trauksmi. Viņš nav anonīms, jo aplikāciju var lietot, izmantojot Facebook vai Draugiem.lv pasi.”

„Kopš 2012. gada esam domājuši par sūdzību sistēmas pilnveidošanu. Līdz šim ieviesti diennakts mobilie tālruņi inspektoriem reģionos, taču centralizēta pieeja vides pārkāpumu apkopošanai līdz šim netika veikta. Lietotne ir liels un mūsdienīgs solis vides pārkāpumu ziņojumu apstrādei, sabiedrības iesaistīšanai un izpratnes veicināšanai par valsts un pašvaldību kompetenci vides aizsardzības jomā. Vienuviet www.videssos.lv būs apkopota informācija par visiem „Vides SOS” ziņojumiem ar precīzām koordinātēm. Ietaupīts VVD inspektoru darba laiks meklējot pārkāpumu un vajadzības gadījumā būs iespējams sazināties ar ziņojumu autoriem. Kā arī ziņojuma sūtītājs savā e – pastā regulāri saņems informāciju par pārkāpuma novēršanas procesu.” VVD ieguvumus līdz ar mobilās lietotnes parādīšanos atklāja ģenerāldirektore Inga Koļegova.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā ministrs K.Gerhards uzslavēja projekta autorus un novēlēja VVD veiksmi jaunā mobilā rīka un tīmekļa vietnes uzturēšanā. „Šī aplikācija ir pierādījums lieliskai vides neformāļu un valsts iestāžu sadarbībai. Esmu gandarīts, ka aplikācijas izstrādāšanai mums izdevās rast finansējumu no Latvijas Vides aizsardzības fonda. Līdz šim, ja kāds apzinīgs iedzīvotājs nolēma paziņot par vides pārkāpumiem, pagāja laiks, kamēr viņš atrada gan atbildīgo iestādi, gan arī izskaidroja pārkāpuma atrašanās vietu. Šī aplikācija sniedz iespēju ziņot par vides pārkāpumiem no jebkuras Latvijas vietas. Nepieciešama tikai iedzīvotāju līdzdalība. Taču tīra un zaļa Latvija sākas ar ikvienu no mums.”

Pērn VVD saņēmis 1168 ziņojumus par vides pārkāpumiem. Visbiežāk iedzīvotāji sūdzējušies par atkritumiem, nepatīkamu smaku un ūdenstilpju piesārņojumu. Aptuveni ceturtā daļa šo ziņojumu nav VVD kompetence, bet gan Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts mežu dienesta un pašvaldību pārziņā. Saņemtie „Vides SOS” ziņojumi arī turpmāk tiks pārsūtīti atbildīgajām valsts iestādēm un pašvaldībām. Nākotnē plānots attīstīt ciešāku sadarbību šo ziņojumu apstrādē starp iesaistītajām pusēm vides aizsardzības jomā.

Lai rosinātu sabiedrību lietot „Vides SOS” plašsaziņas līdzekļos risināsies mobilās lietotnes reklāmas kampaņa. Tās ietvaros izveidots mobilās lietotnes reklāmas klips.

Vides pārkāpumus fiksējošā mobilā lietotne „Vides SOS” izstrādāta ar mērķi veicināt sabiedrības atbildību pret vidi un izglītot par tās saudzēšanu, kā arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību vides aizsardzības jomā.

Kas ir „Vides SOS” ziņojums?

Ar „Vides SOS” VVD iespējams ziņot par augsnes, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī par dažādām aizdomīgām darbībām un nozīmīgiem vides pārkāpumiem, piemēram, atkritumiem, zvejas un makšķerēšanas rīkiem, upju un ezeru aizsargjoslu pārkāpšanu un citiem vides riskiem.

Kā darbojas mobilā lietotne „Vides SOS”?

Vispirms mobilā lietotne „ Vides SOS” lejup jāielādē App Store (tuvākajā laikā) un Google Play.

„Vides SOS” darbojas ar mobilo datu un GPS signāla palīdzību. Konstatējot vides pārkāpumu, tas jānofotografē, jāapraksta un jānosūta VVD.

Visi ziņojumi nonāk pie VVD un pēc to apstrādes kļūst pieejami īpaši šim nolūkam radītas tīmekļa vietnes www.videssos.lv interaktīvajā kartē, kurā iespējams sekot līdzi iesūtīto ziņojumu statusa gaitai no informācijas iesūtīšanas brīža līdz pārkāpuma novēršanai. Kā arī ziņotāji saņem informāciju no VVD par iesūtītā ziņojuma virzību e-pastā.

Jāņem vērā, ka „Vides SOS” darbojas ar Facebook un Draugiem.lv pasi, ar iesūtītajiem ziņojumiem iespējams dalīties Facebook un Twitter.

VVD uzrauga normatīvo aktu ievērošanu vides aizsardzības, radiācijas un kodoldrošības, kā arī dabas resursu izmantošanas jomās. Tā kā piesārņojošo darbību un dabas resursu izmantošanas atļaujas uzņēmumiem izsniedz VVD, tas arī kontrolē, kā uzdotie nosacījumi tiek ievēroti. VVD inspektori katru gadu uzņēmumos veic plānotās pārbaudes, augsta riska objektos kontroles notiek biežāk, bet, ja tiek saņemtas sūdzības, inspektori ierodas bez brīdinājuma.

Valsts vides dienesta kompetencē nav:

  • ziņojumi par retu sugu un īpaši aizsargājamu dabas teritoriju aizsardzību. Tie tiks pārsūtīti Dabas aizsardzības pārvaldei;
  • ziņojumi par neatļautās vietās izbērtiem sadzīves atkritumiem. Tie tiks pārsūtīti pašvaldībām;
  • ziņojumi par nelikumīgu koku ciršanu. Tie tiks pārsūtīti Valsts meža dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei vai pašvaldībām;
  • ziņojumi par klaiņojošiem mājdzīvniekiem vai nelaimē nokļuvušiem savvaļas zvēriem. Tie tiks pārsūtīti pašvaldībām.

Projekts tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu.

You may also like...

Atbildēt

Ja Tev patīk šī lapa, seko mums un iesaki to tālāk!